Kontakt

Inventa IR2 d.o.o
Marijanovićev prilaz 7
10000 Zagreb

tel: +385 14883 003
fax: +385 1 4855 682

e-mail: info@inventasoft.hr

 

Karta