AirAgent - fiskalizacija

Dočekajte spremni fiskalizaciju 1.srpnja 2013 godine!

Naime, djelatnost prodaje karata u putničkom prometu je izuzeta od fiskalizacije Zakonom o fiskalizaciji, no ne i naknade za izvršenu uslugu prodaje avio karata, što znači da svaki račun na kojem je i vaša naknada, ukoliko je plaćen gotovinom, ipak podliježe fiskalizaciji i mora se fiskalizirati.

AirAgent već sada ima ugrađenu podršku za fiskalizaciju računa plaćenih gotovinom tj. novčanicama, čekovima, kreditnim karticama te miješanim plaćanjima. Također, na računima koji se generiraju kroz AirAgent, predviđeni su svi podaci koji su propisani Zakonom. S obzirom da neki od naših klijenata potpadaju pod obvezu fiskalizacije još od 01.01.2013. godine, podrška za fiskalizaciju je u produkciji već od tada.

Prepustite brigu oko fiskalizacije računa AirAgentu.

Na vama je samo da zatražite certifikat za fiskalizaciju od FINE, i instalirate ga na računala, o svemu ostalom brine se AirAgent. Svaki poslovni prostor dodan u AirAgent-u, automatski se prijavljuje poreznoj upravi, kao i svaki račun plaćen gotovinom. AirAgent vam omogućava da imate više poslovnih prostora, stvarnih ili virtualnih (poslovnih prostora na istoj fizičkoj lokaciji), te vodi evidenciju izdanih dokumenata (ponuda,predračuna,računa,kredit nota) za svaki poslovni prostor posebno.

Standardni postupak fiskalizacije je potpuno automatiziran i odvija se bez vaše intervencije, no u slučaju da iz bilo kojeg razloga neki računi nisu fiskalizirani, kao npr. problemi sa internetskom vezom ili preopterećenost servera porezne uprave, AirAgent vam omogućava da jednim klikom pošaljete sve ne fiskalizirane račune na fiskalizaciju.